Novinky

Novinky z produkce Jablotron

Bezdrátová zásuvka obsahuje jedno nezávislé, bezdrátově ovládané, výkonové relé. Napájí se z elektrické sítě.
může se použít jako:
– dálkově ovládaný vypínač spotřebičů (max. 230V/ 50Hz/ 16A)
– bezdrátový spínač elektrických přímotopů a ohřívačů
– automatický bezdrátový vypínač spotřebičů v „standby“ režimu (TV, SAT, video,..)
– bezdrátový ovladač osvětlení, ventilace apod.
Ideální využití najde v domovní automatizaci, kde nejsou žádoucí stavební úpravy. AC-88 je možné ovládat:
– zabudovaným tlačítkem přímo na zásuvce,
– bezdrátovými dálkovými ovladači RC OASiS,
– bezdrátovými detektory řady JA OASiS,
– bezdrátovými termostaty série TP-8x OASiS,
– stiskem tlačítka na jsou zároveň vysílány povely pro zapnutí / vypnutí i pro další prvky nebo zásuvky
– bezdrátovými povely na ovládání PG výstupů:
od zabezpečovacích ústředen JA-8xK OASiS
od GSM ovládačů a hlásičů GD-04 DAViD
od bezpečnostních GSM kamer EYE-02.

GSM komunikátor vychází ze starší verze JA-80Y, ale má navíc modul pro příjem snímků z kamerového detektoru. Podporuje funkci hlasového výstupu, tzn. že při poplachu umí předávat nahrané hlasové zprávy. Novinkou je rovněž možnost vzdáleně nastavovat a ovládat zabezpečovací systém pomocí softwaru OLink 2.0. Všechny ostatní funkce jsou totožné s předchozí verzí komunikátoru.

Kombinovaný detektor pohybu s mikrovlnnou detekcí. Sdružuje v sobě 2 nezávislé detektory. Slouží k detekci pohybu osob v prostorách se zvýšeným rizikem falešných poplachů. Pokud je aktivován detektor mikrovlnný a poplach následně potvrdí PIR detektor, je poplachová informace odeslána do ústředny.

Zmenšená verze detektoru pohybu, vychází z verze JA-80P. Funkčně je totožný, v tomto detektoru je však použita odlišná lithiová baterie typ CR123A s napětím 3V.

EYE-02 je bezpečnostní a monitorovací kamera, která komunikuje bezdrátově prostřednictvím GSM sítě.Touto kamerou lze rozšířit stávající systém Jablotron Oasis, ale může být použita samostatně.Na žádost uživatele z mobilu lze zaslat zpět aktuální snímek.Kamera umí zasílat snímky ve formátu MMS (je třeba mít aktivní GPRS/EDGE datové připojení na SIM kartě).Kameru EYE-02 lze použít ve venkovním i vnitřním prostoru.Při poplachu odesílá snímky na web JabloTOOL, což je služba, kterou poskytuje výrobce zdarma.EYE-02 v sobě kombinuje následující detektory, které umožňují uživateli detekovat přítomnost narušitele:* PIR pohybový detektor – detekuje pohyb pomocí změny teploty vlivem přítomnosti člověka v místnosti* Zvukový detektor – Mikrofon detekuje, zda hluk nepřekročil nastavenou mez* Detektor rozbití skla – rozeznává specifický zvuk rozbití okenního skla* Náklonový a vibrační detektor – Rozezná jakoukoliv neoprávněnou změnu polohy nebo natočení kamery* Detektor pohybu v obraze – kamera detekuje změny scény pravidelným pořizováním snímků a jejich porovnáváním

Katalog kamery

V případě nedostatečného signálu z bezdrátových detektorů detektorů (velká vzdálenost od ústředny, prostorách s velkým útlumem signálu) je možné bezdrátový přenos vyřešit s použitím opakovače signálu.

Bezdrátový alarm Oasis má významně větší dosah oproti starší řadě JA-60. V praxi se ovšem může stát, že signál může být z různého důvodu slabý a tudíž nespolehlivý. Jablotron reagoval na požadavek montážních techniků a vyvinul opakovač signálu, který je postaven na HW základu ústředny JA-82K. Funkce zařízení spočívá v tom, že přijatý signál je s mírným zpožděním zopakován. Vhodným umístěním opakovače můžeme docílit přenosu na velmi dlouhé vzdálenosti nebo v prostorách s velkým útlumem signálu.
Signál je zopakován s malým zpožděním z důvodu, aby nedocházelo ke kolizi signálu vysílaného opakovačem se signálem vysílajícího bezdrátového prvku Oasis.
Opakovač signálu JA-80Z umožňuje naučit až 40 bezdrátových prvků Oasis. Neumožňuje opakování signálu z bezdrátové klávesnice a sirény.
Prodloužení dosahu digitálních výstupů, které mohou sloužit k ovládání dalších zařízení nebo automatizaci.
Zařízení je zálohované proti výpadku el. napájení.
Při neoprávněné manipulaci s dvířky nebo při utržení ze zdi (za předpokladu, že je instalován přiložený magnetický kontakt) je vyhlášen sabotážní poplach.

Ústředna JA-83K

Ústředna určená především pro drátové systémy. Zařízení umožňuje s použitím přídavných modulů připojení až 30 drátových periferií a s použitím radiového modulu naučení dalších bezdrátových prvků systému Oasis.Maximální kapacita záložního akumulátoru je až 18 Ah. Možnost osazení GSM komunikátoru nebo telefonního hlasového komunikátoru, popř. LAN/ TEL komunikátoru.