0 alarmech

Popis funkce EZS

ak vlastně funguje zabezpečovací systém ? Co je třeba k jeho sestavení ? Na to se vám pokusíme odpovědět stručným a srozumitelným způsobem.
Hlavní částí systému je ústředna. Je to vlastně mozek celého systému. Ústředna řídí celý systém a přijímá informace od připojených nebo naučených detektorů. V případě poplachu pak zajišťuje, aby se informace o vloupání / požáru dostaly k vám nebo na pult operátora centrální ochrany prostřednictvím komunikátoru. Zároveň jsou aktivovány periferie – například siréna, která svým pronikavým tónem má co nejvíce znepříjemnit zloději „život“ a zároveň slouží pro snadnější identifikaci narušeného objektu pro zásahovou službu. Alarmy Jablotron mají ústřednu oddělenou od ostatních periferií. Nekupujte systémy, které mají ústřednu se zabudovanou klávesnicí volně přístupnou pro ovládání např. v chodbě. Poškozením ústředny zlodějem dojde k poškození nejdražšího a klíčového prvku systému. Ústředna by měla být oddělena a skryta na chráněném místě pokrytého detektorem.
Detektory – jsou vlastně oči a uši systému. Mají za úkol hlídat prostory v objektu.

Detektor pohybu PIR (JA-83P, JA-60P) – reaguje na změny tepelného pozadí v zabezpečeném prostoru. Reaguje na pohyb osob, zvířat v jeho zorném poli (teplokrevní živočichové). Detektory pohybu je nutné instalovat tak, aby nedocházelo k falešným poplachům. Pro raději přenechte realizaci zabezpečení domu na odborné firmě.

Detektor tříštění skla GBS (JA-85B, JA-60B) – reaguje na změnu akustického tlaku v místnosti v důsledku rozbití skleněné tabule a následný typický zvuk, který vzniká při rozbití a tříštění skla.

Magnetický detektor (JA-83M, JA-60N) – reaguje na otevření dveří, oken, na kterých je umístěn permanentní magnet. Ten při otevření dveří způsobí rozpojení kontaktu v detektoru.

Požární detektory (JA-80S) – detekují průvodní jevy, které jsou typické pro požár – výskyt kouře. Detektory se dělí na optické a ionizační. Každý má své výhody a nevýhody. Jejich určení se provádí na základě prostředí, ve kterém budou umístěny.
Ionizační detektory jsou méně vhodné pro prostory, kde se nacházejí laserové tiskárny a velké množství crt monitorů s klasickou vakuovou obrazovkou, které způsobují ionizaci vzduchu v místnosti. V tomto případě bude vhodnější použít detektory optické. Při požáru je vyvolán poplach i když alarm právě není zajištěn.

Detektor výbušných plynů (JA-80G, JA-60G) reaguje na přítomnost výbušných plynů v místnosti (propan, butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylén, vodík) a v případě zvýšené koncentrace kromě poplachu lze z jeho výstupu ovládat např. elektromagnetický ventil, který by uzavřel přívod plynu. Pracuje na principu katalytické oxidace. Musí být napájen z externího zdroje nebo ze sítě.

Klávesnice(JA-81F) – slouží k ovládání a programování ústředny zabezpečovacího systému. Při odchodu a příchodu vkládáme kód, kterým se autorizujeme (podobně jako např. u bankomatu) a dáváme povel systému aby se zapnul (zajistil) nebo vypnul (odjistil). Při překročení počtu nesprávných kódů je vyvolán poplach. To zaručuje ochranu před pokusem uhodnout platný kód nepovolanou osobou.
Všechny detektory, vnější siréna a ústředna zabezpečovacího systému jsou vybaveny tzv. tampery. Jsou to spínače, které jsou umístěny na krytech detektorů a na zadní stěně. Pokud se bude zloděj pokoušet manipulovat s krytem čidla, sirény, ústředny, klávesnice nebo se bude pokoušet je utrhnout ze zdi, vyvolá okamžitý tzv. sabotážní poplach. Zabezpečovací systém musí být zálohován z baterie a je schopen překlenout dlouhodobé výpadky dodávky el. proudu. Ať z důvodu poruchy napájení nebo při pokusu o odstavení alarmu zlodějem.

Klíčenka (RC-80, RC-42, 44) – má v stejnou funkci jako dálkové ovládání k autoalarmu. Její výhodou je pohodlné ovládání zabezpečovacího systému . Klíčenky používají tzv. plovoucí kód – kód se neustále mění a tím je zaručena vysoká bezpečnost proti zjištění kódu. Při ztrátě nebo odcizení klíčenky je tato jednoduše vyřazena ze systému, takže na ní nebude zabezpečovací systém reagovat. Klíčenkou lze vyvolat nenápadně tzv. tichý tísňový poplach, pokud by se majitel objektu dostal do tísně, např. při napadení, vypnutí systému pod nátlakem a přivolat nenápadně pomoc.

Zabezpečovací systém Jablotron s GSM komunikátorem však umí mnohem více než hlídat váš majetek. Prostřednictvím internetu či mobilního telefonu je možné alarm sledovat na dálku, programovat. Systém má vlastní diagnostiku a v případě poruchy, výpadku proudu či potřeby výměny baterií umí odeslat např. SMS zprávu montážní firmě, či majiteli.
Prostřednictvím systému je možno telefonovat, připojovat se k internetu, ovládat elektrické spotřebiče na dálku např. pomocí SMS zprávy.

S těmito a dalšími vlastnostmi systému Jablotron Oasis vás můžeme seznámit během vaší nebo naší návštěvy.